ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Медковец и Монтана разработват обща стратегия за 6 милиона лева

Медковец и Монтана разработват обща стратегия за 6 милиона лева

Днес 34 души учредиха местна инициативна група /МИГ/ Медковец- Монтана. В нея влизат представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Те са кметовете на двете общини, секретари и председатели  на читалища, и земеделски производители от медковските села  Аспарухово, Пишурка, Расово и Сливовик и от монтанските  села Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисура, Крапчене, Липен, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел, Студено буче, Сумер и Трифоново.

Сдружението се създава в обществена полза и ръководните му  органи са общо събрание и управителен съвет от 5 души. Новосформираният МИГ ще е със седалище в село Благово, община Монтана, където се състоя и  учредяването.  Следващата стъпка пред членовете е да разработят обща стратегия с проекти за  кандидатстване по европейските оперативни програми в този програмен период. Най-широкоспектърна като възможности за финансиране е програмата за развитие на селските райони – 4 милиона лева. За останалите 2 милиона лева сдружението може да кандидатства по други програми, където е допустимо.

10.10.2023 г.