ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Кръгла маса за прехода към алтернативни форми на отопление

Кръгла маса за прехода към алтернативни форми на отопление

Община Монтана проведе на 15.06.2021/вторник/ Кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

         Кръглата маса беше посветена на правилата и организацията, свързани с кандидатстването и изпълнението на Основната схема по проекта, в която  478 домакинства ще получат алтернативни уреди за отопление в периода 2021-2023 г.

         Образците на Формуляр за кандидатстване, на декларациите, както и поканата, могат да се намерят в раздел „Екология“ на официалния сайт на общината:

https://www.montana.bg/life-ip-clean-air-документи

16.06.2021 г.