ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Информацията за чистотата на атмосферния въздух е достъпна за всички

Информацията за чистотата на атмосферния въздух е достъпна за всички

Гражданите на Монтана вече могат да следят измерените дневни стойности за предходния ден на фините прахови частици  / ФПЧ10,  ФПЧ2,5 / и чистотата на атмосферния въздух в града от двете стационарни автоматични станции за контрол качеството на въздуха в гр. Монтана.

Едната станция е позиционирана в двора на двете гимназии - Природо-математическата профилирана гимназия и Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици а другата - до Първо основно училище.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по Интегрирания проект “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, който се реализира с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз.

Гражданите ще могат да проверяват данните в сайта на Община Монтана или на адрес: https://air.montana.bg/

29.06.2021 г.