ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Изпълнен е текущият ремонт на улици в град Монтана

Изпълнен е текущият ремонт на улици в град Монтана

През последните няколко месеца е възстановяване асфалтова настилка на 68 улици, паркинги, и междублокови пространства, съобщи кметът Златко Живков.  Работено е в почти всички райони на града и програмата е съобразена с исканията на гражданите. На повечето от улиците е направена и реконструкция на водопроводната мрежа. Общата стойност на текущия ремонт и на подменения водопровод е 650 хиляди лева.

 В процес е възстановяване на хоризонталната маркировка на 8 булеварда  на Монтана. Продължава косенето на тревните площи, които са 600 декара само в парковете на  града. Косене се извършва и в 23 села на общината. През пролетно летния сезон по график се мият и улиците в Монтана.

Кметът Живков отново припомни, че през април и май основния доставчик на газ в града е разширил газоразпределителната мрежата в града с 4,5 километра, Още 2 километра са изградените газопроводни отклонения. Това дава възможност  за включване на  3000 нови абонати в Монтана.

11.06.2021 г.