ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Започва Седмият конкурс за нови творби за духов оркестър

Започва Седмият конкурс за нови творби за духов оркестър

Община Монтана обявява за седми път Националния конкурс за нови творби за духов оркестър. Композиторите ще се съревновават в два раздела -  Марш и Хоро. Крайният срок за изпращане на творбите до адреса на общината – ул. „Извора“ 1, е 30 ноември 2023 г.

Музикалните произведения трябва да са създадени специално за конкурса, който е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри "Дико Илиев".

На победителите в двата раздела ще бъдат присъдени парични награди от по 2000 лв. Класираните на второ и на трето място ще получат съответно по 1500 лв. и 1000 лв. Всяка от премиите е придружена с грамота и малка пластика, която е символ на Дико-Илиевите празници. Те ще бъдат връчени на отличените композитори в тържествена обстановка при откриването на 18-ото издание на фестивала. Той ще се проведе в Монтана от 31 май до 2 юни 2024 г. Тогава ще бъдат изпълнени и наградените творби.

Промененият регламент на конкурса въвежда правило, което ограничава наградените в предходното му издание да участват в настоящото. Това би следвало да насърчи нови композитори да се възползват от възможността да получат признание за таланта си.

Конкурсът цели да стимулира творческата изява на композиторите, да допринесе за обогатяване на репертоара за духови оркестри и да съхрани Дико-Илиевата традиция.

Регламентът на конкурса, както и заявката за участие, са публикувани на сайта на Община Монтана в секция „Информация и услуги“ – „Конкурси“. 

17.08.2023 г.