ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Започва записването за участие в "Алея на изкуствата и занаятите"

Започва записването за участие в

Алеята на изкуствата и занаятите е неразделна част от Празника на Монтана Свети Дух и красиво допълнение към Международния фолклорен фестивал.

Община Монтана отправя  покана към Вас да бъдете част от традиционната Алеята на изкуствата и занаятите. Задължително условие за участие е да представите произведения на български занаяти и изкуства, да притежавате валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите.

Покана за участие

Заявка за участие

11.05.2022 г.