ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Депото за твърди битови отпадъци функционира правилно

Депото за твърди битови отпадъци функционира правилно

Това е заключението на  Комисията по петициите на Европейския парламент след посещението и в Монтана. Становището бе огласено от кмета  Златко Живков днес.

В края на февруари тази година представители на комисията бяха на официално посещение в страната ни, за да се запознаят отблизо с позициите както на вносителите на петиции, така и на представителите на държавната администрация и други заинтересовани страни.  В рамките на визитата членовете на комисията са посетили  депото за твърди битови отпадъци в Монатна, за да проверят спазването на законодателството в областта на околната среда. Кметът Живков е получил заключението от проверката от  председателят на комисията по петициите  г-жа Дулорс Монсерат. Мнението на членовете на Европейския парламент е, че депото функционира правилно. Дадени са препоръки за ежедневно запръстяване на клетките с отпадъци и информиране на населението за по-значителните събития, които се случват на депото.

 

09.06.2021 г.