ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ADMINISTRATIVE SERVICE CENTER

Общинска администрация Монтана, гр. Монтана, ул. Извора 1, стая 102, етаж 1

 

Началник отдел ЦАО - тел.(096) 394 220, cao@montana.bg

Гише 1 – тел.(096) 394 270, cao1@montana.bg, Гише 2 – тел.(096) 394 265, cao2@montana.bg

Гише 3 – тел.(096) 394 247, cao3@montana.bg, КАСА – тел.(096) 394 246, kasa@montana.bg