ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияНова система за управление на опашките работи в Центъра за административно обслужване на Община Монтана. Тя цели да подобри обслужването на клиенти, като се ускори работата на 5-те действащи гишета. Новата придобивка насочва гражданите към дадената услуга, която желаят да ползват, като по този начин се намаля струпването на хора.

Системата за обслужване на чакащи клиенти съдържа клиентски терминал, оборудван с уред за издаване на билети, високоговорител за обявяване на следващия клиент, комбиниран екран, разположен на мястото за изчакване. Заявката на желаната услуга става чрез избор от екрана на клиентския терминал, като клиентът получава билет с пореден номер.

На ден през Центъра за административно обслужване на Община Монтана се обслужват средно по 120 човека, които могат да се възползват административни услуги в областите „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, „Общинска собственост и наемни отношения“, „Гражданско състояние“ и „Общо деловодство“.

Апаратът за издаване на номера е монтиран във фоайето пред Центъра за административно обслужване. Клиентите избират опция(услуга) и получават своя номер. Клиентският номер и номера на обслужващото гише се изписват на монитор, монтиран на мястото, където гражданите изчакват своя ред. Включено е и гласово оповестяване на поредния номер. Служителите разполагат със софтуер, чрез които могат да управляват клиентския поток от всяко работно място. Те могат да повикат нов клиент и да пренасочат гражданите към друго гише при необходимост. Целта е подобряване обслужването на гражданите и повишаване качеството на услугите. 

Всеки гражданин, ако желае, може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината - записването става на гише 2 в Центъра за административно обслужване в Община Монтана