ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияДостъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в това число и за хората с увреждания.

В ЦАО на Ваше разположение са:

За клиенти със специфични потребности:

 Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

Паркиране: