ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Обяви и съобщения

Уведомително писмо на Областно пътно управление за мерки против замърсяването на републикански пътища
СЪОБЩЕНИЕ №70-00-1601/14.10.2021 г.
Обява от Христо Христов, управител на "МОНТ-ТРАНС" ООД, за частично изменение на ОУП
Заповед на Директора на РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки
Военно окръжие II степен – Монтана обявява длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв
СЪОБЩЕНИЕ №94-П-724/05.10.2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ №70-00-1579/05.10.2021 г.
Съобщение до заинтересовани студенти и специализанти от Община Монтана
Обява за начало на сесията за определяне на годишна и еднократна стипендия
СПИСЪК от крайното класиране на кандидатите за длъжностите "Младежки работник" и "Образователен медиатор" в Младежки център - Монтана
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжности в Младежки център
ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 146 от 25.06.2021г.