ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ № 94-К-271/18.05.2022 г.
ОБЯВА за откриване на процедура за кандидатстване за избор на членове на Съвет на децата
Община Монтана обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи
Уведомително писмо на Пътно управление във връзка със случаи на замърсяване на пътна настилка
Обществено обсъждане-обявление 80-01-2/14.03.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ № 94-Г-57/07.03.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ № 94-П-53/24.02.2022 г. за заинтересовани по чл. 131 от ЗУТ
Съобщение решение №586 от пр. 27 от 21.12.2021 г.
Заповеди на кмета на община Монтана за предоставяне за ползване на полски пътища и нефункциониращи канали в землищата на общината
Заповед за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади - Винище
Заповед за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади - Трифоново
Заповед за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади - Стубел