ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ № 24-00-333/29.05.2023 г.
СЪОБЩЕНИЕ № 94-А-245/29.05.2023 г.
ОБЯВЛЕНИЕ № 80 – 00 – 76 / 22.03.2023 г.
Проект „Укрепване на общинския капацитет в Монтана” в Община Монтана обявява процедура по подбор за длъжността 'социален работник"
Условия за участие във фермерски пазар по повод празника на Монтана "Свети дух"
Протоколи за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2023/2024 година
Обявление за процедура за подбор за длъжността "младежки работник" в Младежки център - Монтана
ОБЩИНА МОНТАНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по проект „ПРИЕМИ МЕ 2015“
Протокол от заседание на комисия по процедура за подбор за заемане на длъжност "Социален работник"
Покана за заключителна пресконференция за представяне изпълнението на проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к.„Младост”, гр. Монтана“
Допълнение към Уведомление за инвестиционно намерение за "Модернизация на жп участък Мездра-Медковец" на ДП "НКЖИ"
Протокол от заседание на комисия за разлеждане на документи на кандидати за заемане на длъжност "социален работник"