ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияОбщинска собственост

 1. ЗАВЕРКА НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ /ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА/

Необходими документи:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

  6 лв.

Бърза

3 дни

10 лв.

  1. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ /ПРЕМИНАВАНЕ/ през общински имот/

Необходими документи:

Такса: 50 лв.

Срок: 14 дни

І. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ по ПАРАГРАФ 4

1.1 Издаване на скица

Необходими документи:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.

Бърза

3 дни

20 лв.

Експресна

1 ден

30 лв.

1.2 Издаване на скица и списък с координати на точките

Необходими документи:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.+1 лв. за всяка точка

Бърза

3 дни

20 лв.+2 лв. за всяка точка

Експресна

1 ден

30 лв.+3 лв. за всяка точка

ІІ. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ по ПАРАГРАФ 4

 2.1 Презаверяване на скица

Необходими документи:

Заявление по образец;

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

3 лв.

Бърза

3 дни

6 лв.

Експресна

1 ден

9 лв.

 2.2 Нанасяне промени в разписен лист

Необходими документи:

Такса: 10 лв. за всеки имот

ІІІ. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ по ПАРАГРАФ 4

 3.1. Издаване на удостоверение за идентичност на имот

Необходими документи:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

10 лв.

Бърза

3 дни

20 лв.

Експресна

1 ден

30 лв.

 3.2. Други удостоверения факти и обстоятелства (отстояние)

Необходими документи:

Такса: 15 лв.

Срок: 30 дни

ІV. ОЦЕНКА НА ИМОТ по ПАРАГРАФ 4

Необходими документи:

Такса: 30 лв.

Срок: 14 дни

ТАКСА ЗА РАДИОТОЧКА

Освобождаване от годишна такса /инвалиди първа група/ – 0,10 лв.