ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Конкурси: Архив

СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „Директор“ на Драматичен театър „Драгомир Асенов“
Класиране от проведен конкурс за длъжността главен експерт "Социални услуги"
Обявление за конкурс за длъжност "Главен експерт социални услуги"
Допуснати кандидати в конкурс за длъжността главен експерт “Социални услуги”,
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността главен експерт “ЕСГРАОН”
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността главен експерт “Човешки ресурси”
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт "Човешки ресурси"
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за назначаване на държавен служител - гл.експерт ЕСГРАОН
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за директор на дирекция "Общинска собственост" в Община Монтана
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността директор дирекция “общинска собственост”
Съобщение до допуснат кандидат в конкурс за длъжността главен експерт “ЕСГРАОН”
Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт “ЕСГРАОН”