ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Заповед № 1258 - секция в МБАЛ Д-р Ст. Илиев-Монтана

5.06.2024

 

Списък на заличените  в изборите за народни представители

Списък на заличените лица в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

С Ъ О Б Щ E Н И Е

Общинска администрация Монтана Ви уведомява, че съгласно решение 85-ЕП/НС от 22.05.2024 г. на Районна избирателна комисия, обучението на Секционните избирателни комисии /СИК/, назначени на територията на община Монтана, ще се проведе от 18,00 часа в Драматичен театър „Драгомир Асенов” гр. Монтана както следва:

  1. На 04.06.2024 г. – за членовете на СИК от № 01 до № 037 включително;
  2. На 05.06.2024 г. – за членовете на СИК от № 038 до № 083.

Във връзка с решение № 1954-МИ на Централната избирателна комисия, относно заплащане на възнаграждение и за присъствие на обучение, регистрацията на участниците ще започне в 17, 30 часа.

Членовете на СИК да си носят личните карти.

28.05.2024

 

Заповед № 1179 - за образуване на секции, обслужвани с подвижна избирателна кутия

25.05.2024

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година напомняме, че на 25 май 2024 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.

За целта в община Монтана е организирано дежурство  на 24 и 25 май 2024 година от 9,00 часа до 17,00 часа.

21.05.2024

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година е организирано демонстрационно пробно гласуване с машини по общини.

ЗА ОБЩИНА МОНТАНА машината с инсталирана демо версия се намира в коридора пред 102-ра стая в сградата на Общинска администрация Монтана. Картите за гласуване се вземат от охраната.

21.05.2024

 

На вниманието на избирателите на СИК №  42. 45. 46. 47 и 48

17.05.2024

 

Съобщение на МВР

17.05.2024

 

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.

 

 

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

 

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

 

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

 

Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.

 

Заповед № 1004 - За поставяне на агитационни материали

7.05.2024

 

Уебсайт на изборите за Европейски парламент

29.04.2024

 

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 09 юни 2024 г.

26.04.2024

 

Покана за консултации за състава на СИК

25.04.2024

 

Заповед № 865 - определяне  места за обявяване на избирателни списъци

19.04.2024

 

Заповед № 835 - образуване на избирателните секции на територията на община Монтана

16.04.2024