ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияИЗБОРИ за НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 2 октомври 2022 г.

Заповед № 1974 - образуване на избирателните секции на територията на община Монтана