ПРЕБРОЯВАНЕ – 2021 г.

 О Б Я В А

за набиране на преброители, контрольори и придружители

за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Община МОНТАНА стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

 Необходими документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Автобиография (по образец)
  3. Копие от диплома за завършено образование
  4. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  5. Документ, удостоверяващ IBAN.

 Забележка: При подадено заявление само за „Придружител“ не се изискват документите по точки 2,3 и 4.

Документи ще се приемат до 16.11.2020 г. в сградата на Общинска администрация Монтана, ул. „Извора” № 1, стая № 102 – Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), гише № 3 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...