ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияИЗБОРИ за НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 11 юли 2021 г.

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен и може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/ 

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

***

Заповед № 1206 за поставяне на агитационни материали

Покана за участие в консултациите за определяне състава на секционните избирателни комисии в Община Монтана

Заповед №1091 - За обявяване на избирателните списъци

Избирателен списък за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед № 982 - Определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед № 981 - Образуване на избирателните секции