ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Социални услуги

Адрес: ул.“Ал. Батенберг” № 38
Телефон: 096/ 307458, 096/306248
Управител: Калинка Миронова
E-mail: kali5775@abv.bg
Адрес: ул.“Ал. Батенберг” № 38
Телефон: 096/ 307458, 096/306248
Управител: Калинка Миронова
E-mail: kali5775@abv.bg
Адрес: ул. ”22 Септември” №46
Телефон: 096/ 303270
Управител: Галя Илиева
E-mail: kzsu_montana@abv.bg
Адрес: ул. “Ал. Батенберг” № 38
Телефон: 0878 201 380
Управител: Мая Димитрова
E-mail: znstdmu_montana@abv.bg
Адрес: ул. “Ив Дуриданов” № 16
Телефон: 0878 201 380
Управител: Мая Димитрова
E-mail: znstdmu_montana@abv.bg
Адрес: ул. ”Захари Стоянов” № 48
Телефон: 0878 201 380
Управител: Мая Димитрова
E-mail: znstdmu_montana@abv.bg
Адрес: ул. ”Ю. Венелин” №15
Телефон: 096/ 587577
Управител: Димитър Иванов
E-mail: cnst_montana@abv.bg
Адрес: ул. ”22 Септември” №46
Телефон: 096/ 303270
Управител: Галя Илиева
E-mail: kzsu_montana@abv.bg
Адрес: ул.“Ив. Вазов” № 4
Телефон: 0879 597158
Управител: Янита Табакова
E-mail: zzlprcvnmontana@mail.bg
Адрес: ул. “Извора” № 30
Телефон: 096/ 307458, 096/306248
Управител: Тони Тодоров
E-mail: ksumontana@abv.bg
Адрес: ул. “Ив. Вазов” № 4
Телефон: 0879 597158
Управител: Янита Табакова
E-mail: zzlprcvnmontana@mail.bg
Адрес: ул. “Хр.Смирненски” №21
Телефон: 0878 201 380
Управител: Мая Димитрова
E-mail: znstdmu_montana@abv.bg
Адрес: с. Горна Вереница
Телефон: 09567/2231; 09567/2239
Управител: Борислав Горанов
E-mail: dvfu_gv@abv.bg
Адрес: ул. “Извора” № 30
Телефон: 096/ 307458, 096/306248
Управител: Тони Тодоров
E-mail: ksumontana@abv.bg
Адрес: Ул. ”22 Септември” №46
Телефон: 0887/394254
Управител: Ралица Ангелова
E-mail: skc_montana@abv.bg
Адрес: ул.”22 Септември” №46
Телефон: 096/ 303270
Управител: Галя Илиева
E-mail: kzsu_montana@abv.bg
Адрес: ул.” Ал.Батенберг” №38
Телефон: 0879 597 160
Управител: Димитрина Колова
E-mail: dsp_mont@abv.bg
Адрес: с. Горна Вереница
Телефон: 09567/2231, 09567/2239
Управител: Борислав Горанов
E-mail: dvfu_gv@abv.bg
Адрес: ул.“Ал. Батенберг” № 38, бул.”Трети март”
Телефон: 0879 597 160
Управител: Димитрина Колова
E-mail: dsp_mont@abv.bg