ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Образование

›   Начално училище „Георги Бенковски“
Адрес: Монтана, кв. Кошарник, ул. Витоша №2
Телефон: 0888 055800
Директор: Петя Борисова
E-mail: info@nu-gbenkovski.com
›   Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
Адрес: Монтана, бул. „Трети Март“ №23
Телефон: 096/307556; 30 62 80
Директор: Албена Иванова
E-mail: info-1201003@edu.mon.bg
Web: http://www.1ou-montana.com
›   Трето основно училище „Д-р Петър Берон“
Адрес: Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг“ №48
Телефон: 096/303305; 096/303307
Директор: Людмила Крумова, 0876760593
E-mail: info-1201005@edu.mon.bg
Web: http://tretoou.com
›   Четвърто основно училище „Иван Вазов“
Адрес: Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг“ №48
Телефон: 096/303320; 096/303321
Директор: Цветанка Цветкова, 0878386426
E-mail: info-1201006@edu.mon.bg
Web: http://4ou-montana.com
›   Пето основно училище „Христо Ботев“
Адрес: Монтана, ж.к. Пъстрина, ул. „Димитър Подвързвачов“ №1
Телефон: 096/300414; 096/300424
Директор: Вилма Гергова
E-mail: info-1201007@edu.mon.bg
Web: http://peto-sou-montana.com
›   Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
Адрес: с. Габровница, ул. „Училищна“ №1, общ. Монтана
Телефон: 095136336, вътр. 200
Директор: Бисерка Фильова
E-mail: info-1201015@edu.mon.bg
Web: http://ou-gabrovnica-montana.webnode.com
›   Основно училище „Васил Левски“
Адрес: с. Смоляновци, ул. Пионерска №1, общ. Монтана
Телефон: 09542 / 22 75
Директор: Красимира Митова
E-mail: info-1201012@edu.mon.bg
›   Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“
Адрес: Монтана, ул. „Цар Иван Александър“ №35
Телефон: 0887 252921
Директор: Елка Станева
E-mail: info-1201004@edu.mon.bg
Web: http://www.vtoro-montana.com
›   Шесто средно училище „Отец Паисий“
Адрес: Монтана, бул. „Патриарх Евтимий“ №90
Телефон: 0898 462714
Директор: Мариана Пенкова, 0878687195
E-mail: info-1201034@edu.mon.bg
Web: http://www.shesto-montana.com
›   Седмо средно училище „Йордан Радичков“
Адрес: Монтана, ул. „Парта“ №10
Телефон: 096/300665
Директор: Станка Костова
E-mail: info-1201011@edu.mon.bg
›   Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“
Адрес: Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ №7
Телефон: 0886 700224
Директор: Бойка Симеонова
E-mail: info-1201001@edu.mon.bg
Web: http://www.pmgmontana.com
›   Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“
Адрес: Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ №7
Телефон: 096/306235; 096/307108
Директор: Мария Бончева, 0887512697
E-mail: info-1201002@edu.mon.bg
Web: http://www.gpchemont.com
›   Професионална гимназия по лека промишленост
Адрес: Монтана, ул. “Александър Стамболийски” № 37
Телефон: 096/305197; 096/305178
Директор: Мариана Стоянова, 0879168026
E-mail: info-1201023@edu.mon.bg
Web: http://www.pglpmontana.com
›   Професионална гимназия по техника и електротехника „Хр. Ботев”
Адрес: Монтана 3400, ул.”Неофит Бозвели” №22А
Телефон: 096/301177.
Директор: Добри Александров
E-mail: info-1201033@edu.mon.bg
Web: http://www.pge-montana.com
›   Финансово-стопанска професионална гимназия “Васил Левски”
Адрес: Монтана, ул. „Александър Стамболийски “ №37
Телефон: 096/300435
Директор: Веселка Иванова
E-mail: info-1201021@edu.mon.bg
Web: http://www.fsg-montana.com
›   Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки “Проф. арх. Ст. Стефанов”
Адрес: Монтана, ул.”Панайот Хитов” №15А
Телефон: 096/303260
Директор: Красимира Каменова
E-mail: info-1201022@edu.mon.bg
Web: http://www.pgsag-montana.com
›   Училище Александър
Адрес: Монтана, ул. Цар Борис ІІІ№7
Телефон: 306 690; 0896856593
Директор: Йордан Андонов
E-mail: aleksanderls@mel.bg
Web: http://www.als-alexander.org
›   Училище Европа
Адрес: Монтана, бул. “Трети март” №66
Телефон: 306 367; 305 360
Директор: Цветанка Радованова
E-mail: europe@net-surf.net
Web: http://www.europeschools.net
›   ОДК „Ние, врабчетата”
Адрес: Монтана, пл. “Славейков” № 1
Телефон: 0878 519219; 096/306404
Директор: Миглена Георгиева
E-mail: info-1201025@edu.mon.bg