ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Кметове на Монтана от 1878 година до наши дни

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПЕРИОД

МАНДАТ

ПАРТИЯ

ДЛЪЖНОСТ

1.

КОНО СТОЯНОВ

1878-1879

първи

кмет

2.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

1879-1883

първи

кмет

3.

ИВАН ЦЕКОВ

1883-1886   

първи

кмет

4.

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ

1887-1890   

първи

Народнолиберална

кмет

 

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ

1895-1896

втори

Народнолиберална

кмет

 

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ

1896-1897    

трети

Народнолиберална

кмет

5.

ИГНАТ ПОПОВ

1890-1893

първи

Народнолиберална

кмет

 

ИГНАТ ПОПОВ

1893-1894    

втори

Народнолиберална

кмет

 

ИГНАТ ПОПОВ

1904-1905    

трети

Народнолиберална

кмет

 

ИГНАТ ПОПОВ

1905-1908

четвърти

Народнолиберална

кмет

 

ИГНАТ ПОПОВ

1926-1929    

пети

Народнолиберална

кмет

6.

ПЪРВАН ДИМИТРОВ

1895-1896

първи

Народнолиберална

кмет

7.

СТЕФАН НИКОЛОВ

1897-1899

първи

кмет

8.

ИВАН ЦЕКОВ

1899-1900

първи

кмет

9.

ПЕТЪР АЛЕКСОВ

1900-1901   

първи

кмет

10.

АНГЕЛ ИВАНОВ

1901-1902

първи

кмет

11.

ПЕТКО ПЕТКОВ

1902-1904

първи

Прогресивно либерална

кмет

12.

ГЕОРГИ ЦЕРОВСКИ

1908-1911

първи

Демократическа

кмет

13.

ТОДОР ГРЪНЧАРОВ

1911-1920

първи

Прогресивно либерална

кмет

 

ТОДОР ГРЪНЧАРОВ

1920-1923

втори

Прогресивно либерална

кмет

 

ТОДОР ГРЪНЧАРОВ

1924-1926     

трети

Прогресивно либерална

кмет

14.

ГЕОРГИ СТОЕВ

1929-1930

първи

Демократически сговор

кмет

15.

ДИМИТЪР КЛИСУРСКИ

1930-1932

първи

Народна партия

кмет

16.

КИРИЛ МИЛЕНКОВ

1932-1934

първи

БЗНС „Врабча“ 1

кмет

17.

ГОЦО МИТОВ

1934-1937

първи

БЗНС

кмет

 

ГОЦО МИТОВ

1937-1938

втори

БЗНС

кмет

18.

ВАСИЛ РАЙЧЕВ

1938-1944

първи

кмет

19.

НИКОЛА АНГЕЛОВ

1944

първи

Социалдемократическа

кмет

20.

ЙОРДАН ИВАНОВ

1944-1945

първи

БЗНС

кмет

21.

МЕТОДИ ПЕТРОВ

1945-1948

първи

БЗНС

кмет

 

МЕТОДИ ПЕТРОВ

1949-1952

втори

БЗНС

председател ГНС

22.

БОРИС МЛАДЕНОВ

1953

първи

БКП

председател ГНС

23.

НИКОЛА АЛЕКСИЕВ

1953

първи

БКП

председател ГНС

24.

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ

1953

първи

БКП

председател ГНС

25.

МАТО МАТОВ

1953-1956

първи

БКП

председател ГНС

26.

ДИМИТЪР НОНЧЕВ

1956-1959

първи

БКП

председател ГНС

 

ДИМИТЪР НОНЧЕВ

1959-1962

втори

БКП

председател ГОНС

27.

ИВАН ПЕТРОВ

1962-1963

първи

БКП

председател ГОНС

28.

ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ

1964-1966

първи

БКП

председател ГОНС

29.

ХРИСТО КАЗАКОВ

1966-1971

първи

БКП

председател ГОНС

30.

СТЕФАН КЪНЧЕВ

1971-1979

първи

БКП

председател ГОНС

31.

БЛАГОЙ ЧУБРИЕВ

1979-1983

първи

БКП

председател ОбНС

32.

КРАСИМИР ВЪЛКОВ

1983-1986

първи

БКП

председател ОбНС

 

КРАСИМИР ВЪЛКОВ

1988-1990

втори

БКП

председател ОбНС

33.

КРАСИМИР НАЙДЕНОВ

1986-1988

първи

БКП

председател ОбНС

34.

ЛЮДМИЛ САНДОВ

1991-1995

първи

СДС

кмет

35.

ПЕНКА ЙОРДАНОВА

1995-1999

първи

БСП,БЗНС,ЕКОГЛАСНОСТ

кмет

36.

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

1999-2003

първи

СДС

кмет

 

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

2003-2007

втори

независим

кмет

 

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

2007-2011

трети

независим

кмет

 

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

2011-2015

четвърти

ВМРО-НИЕ

кмет

 

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

2015-2019

пети

Коалиция „Заедно за Монтана“

кмет

 

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

2019-2023

шести

МК "СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)"

кмет

  ЗЛАТКО ЖИВКОВ  2023-2027  седми  МК "СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)"  кмет