ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Здравеопазване

›   Дневна детска ясла №1 “Мечо Пух”
Адрес: ул. “В. Левски” №26, гр. Монтана
Телефон: 096 305 659
Директор: Милена Венчева
›   Дневна детска ясла №2 “Палавници”
Адрес: ул. “Д. Подвързачов” №6, кв. “Пъстрина”, гр. Монтана
Телефон: 096 307 445
Директор: Ива Петрова
›   Дневна детска ясла №3 “Маргаритка”
Адрес: ул. “Агликина поляна” №1, гр. Монтана
Телефон: 096 306 407
Директор: Татяна Станкова
›   Дневна детска ясла №4 “Веселушки”
Адрес: ул. “Ал. Батенберг” №40, гр. Монтана
Телефон: 096 306 910
Директор: Графиня Михайлова
›   „Общински Медицински Център – Монтана“ ЕООД
Адрес: Монтана 3400, ул. „Цар Борис III“ №11
Телефон: 096 / 389 301, 389 302
Изп. Директор: д-р Мирослав Миронов
E-mail: omc.montana@b-trust.org
›   „Център по дентална медицина“ ЕООД
Адрес: Монтана 3400, ул. „Ал. Стамболийски“ №6
Телефон: 096 / 305 898, 306 514
Изп. Директор: д-р Мария Цолова
›   Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Д-р Ст. Илиев“ АД
Адрес: Монтана 3400, ул. „Сирма войвода“ №2
Телефон: 096 / 306 881, 306 885 – централа; 096 / 305 150 – директор
E-mail: mbalmontana@net-surf.net