ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Становище по екологична оценка

Становище по екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка