ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Интегриран проект LIFE IP CLEAN AIR – LIFE17 IPE/BG/000012

23.1.2020 г.

1. Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Монтана

2. Покана за кандидатстване

3. Образец Д1

4. Образец Д2

5. Образец Д3

6. Образец Д4

7. Приложение 3 Формуляр за кандидатстване

8. Приложение 4 Образец А1

9. Приложение 4 Образец А2

10. Приложение 4 Образец А3

11. Указания за кандидатстване

12. Калкулатор

 

Списък с класираните кандидати в пилотната фаза