ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Интегриран проект LIFE IP CLEAN AIR – LIFE17 IPE/BG/000012

    ОСНОВНА ФАЗА

 

 1. Покана за кандидатстване 4

 2. Образец Д1

 3. Образец Д2

 4. Образец Д3

 5. Образец Д4

 6. Приложение 3 - Формуляр за кандидатстване

 7. Приложение 4 Образец А1

 8. Приложение 4 Образец А2

 9. Приложение 4 Образец А3

 10. Указания за кандидатстване

 11. Калкулатор

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза за периода 3 април - 30 юни 2023 г.

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза по покана 4 - 09.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза за периода 03.07.2023 г. – 29.09.2023 г.

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза за периода 2 октомври 2023 г. - 31 януари 2024 г.

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза за периода 1 февруари 2024 г. - 30 април 2024 г.

 --------------------------------------------------------------------

 1. Покана за кандидатстване 3

 2. Удължава се срокът за прием на документи
 3. Образец Д1

 4. Образец Д2

 5. Образец Д3

 6. Образец Д4

 7. Приложение 3 - Формуляр за кандидатстване

 8. Приложение 4 Образец А1

 9. Приложение 4 Образец А2

 10. Приложение 4 Образец А3

 11. Указания за кандидатстване

 12. Калкулатор

 

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза по покана 3

________________________________________________________________________________

 1. Покана за кандидатстване 2

 2. Удължава се срока на вторият прием на документи

 3. Образец Д1

 4. Образец Д2

 5. Образец Д3

 6. Образец Д4

 7. Приложение 3 - Формуляр за кандидатстване

 8. Приложение 4 Образец А1

 9. Приложение 4 Образец А2

 10. Приложение 4 Образец А3

 11. Указания за кандидатстване

 12. Калкулатор

 

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза по покана 2

________________________________________________________________________________

 

 1. Покана за кандидатстване 1

 2. Образец Д1

 3. Образец Д2

 4. Образец Д3

 5. Образец Д4

 6. Приложение 3 - Формуляр за кандидатстване

 7. Приложение 4 Образец А1

 8. Приложение 4 Образец А2

 9. Приложение 4 Образец А3

 10. Указания за кандидатстване

 11. Калкулатор

 

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза по покана 1 за основен отоплителен уред

Крайно класиране на одобрените кандидати в основната фаза по покана 1 за радиатори

________________________________________________________________________________

Пилотна фаза

 

23.1.2020 г.

1. Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Монтана

2. Покана за кандидатстване

3. Образец Д1

4. Образец Д2

5. Образец Д3

6. Образец Д4

7. Приложение 3 Формуляр за кандидатстване

8. Приложение 4 Образец А1

9. Приложение 4 Образец А2

10. Приложение 4 Образец А3

11. Указания за кандидатстване

12. Калкулатор

 

Списък с класираните кандидати в пилотната фаза