Социални услуги

УСЛУГА

 

АДРЕС

 

ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

 

КАПАЦИТЕТ

 

ЕКИП

I. Услуги в общността

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за деца

с увреждания

 

ул.“Ал. Батенберг” № 38

 

2001

 

36

 

14

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

 

ул.“Ал. Батенберг” № 38

 

2004

 

12

 

4

Дневен дентър за деца с увреждания “Св. Мина”

 

ул. ”22 Септември” №46

 

2015

 

20

 

8

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-1

 

ул. “Ал. Батенберг” № 38

 

2014

 

14

 

12

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-2

 

ул. “Ив Дуриданов” № 16

 

2014

 

14

 

13

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост-3

 

ул. ”Захари Стоянов” № 48

 

2014

 

14

 

13

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

 

ул. ”Ю. Венелин” №15

 

2011

 

10

 

7,5

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа

 

ул. ”22 Септември” №46

 

2015

 

8

 

14,5

Център за временно настаняване

 

ул.“Ив. Вазов” № 4

 

1995

 

9

 

1,25

Кризисен център

 

ул. “Извора” № 30

 

2007

 

10

 

7

Защитено жилище  за лица с психични разстройства

 

ул. “Ив. Вазов” № 4

 

2013

 

9

 

4,75

Защитено жилище  за лица с умствени увреждания

 

ул. “Хр.Смирненски” №21

 

2014

 

8

 

5

Преходно жилище  за лица с физически увреждания

 

с. Горна Вереница

 

2009

 

8

 

5

Център за обществена подкрепа

 

ул. “Извора” № 30

 

2007

 

70

 

12

Център за обществена подкрепа – 2

 

Ул. ”22 Септември” №46

 

2018

 

25+15

 

8

Звено “Майка и бебе”

 

ул.”22 Септември” №46

 

2015

 

4

 

3

II.Специализирани институции

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за пълнолетни лица с физически евреждания

 

с. Горна Вереница

 

1964

 

42

 

27

III.Услуги местна дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашен патронаж

 

ул.“Ал. Батенберг” № 38

 

1973

 

350

 

31

IV. Проектни д-сти

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемна грижа- ОЕПГ

 

 

 

 

 

150 с-ва

 

11

Личен асистент, социален а-т, Домашен помощник

 

 

 

 

 

102/157

 

 

“Зона закрила”

 

 

 

 

 

 

 

 

            Проект „Инвестиция в бъдещето”

  1. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.
  2. Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания
  3. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина.

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...