Доклади и отчети

Доклад за изпълнение на дейностите, заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване на нивата ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...