Публични РЕГИСТРИ

РЕГИСТРИ по ЗУТ

2021 г.

4. Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи

 

2020 г.

1. Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им

2. Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и на измененията им

3. Публичен регистър на издадените разрешения за строеж

4. Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи

 

2019 г.

1. Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им

2. Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и на измененията им

3. Публичен регистър на издадените разрешения за строеж

4. Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи

 

2018 г.

1. Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им

2. Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и на измененията им

3. Публичен регистър на издадените разрешения за строеж

4. Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи

 

 2017 г.

1. Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им

2. Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и на измененията им

3. Публичен регистър на издадените разрешения за строеж

4. Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи

 

ДРУГИ РЕГИСТРИ

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на издадените актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

Регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на лекарските практики

Регистър на спортните клубове

Регистър на социални услуги и институции

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър обществени поръчки 2016 година

Регистър туристическите обекти 2010-2017

Регистър на общинската собственост

Регистър на площадките за предаване на отпадъци


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...