Достъп до обществена информация

Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществената информация

Информация за приемане заявления за достъп до информация

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне информация за повторно използване

Заповед разходи по ЗДОИ

Вътрешни правила за предоставяне достъп до обществена информация

Отчет по ЗДОИ за 2020 г. – община Монтана

Отчет по ЗДОИ за 2016 г. – община Монтана

Отчет по ЗДОИ за 2017 г. – община Монтана

Отчет по ЗДОИ за 2018 г. – община Монтана

Отчет по ЗДОИ за 2019 г. – община Монтана

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2020 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2017 г

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2018 г

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2019 г

Списък на категориите информация по чл.15, ал.1 от ЗДОИ, подлежаща на публикуванее в интернет страницата на община Монтана

Портал за отворени данни

Наръчник за достъп до обществената информация

Програма достъп до информацията:  www.aip-bg.org


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...