2019

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КМЕТСТВАТА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

Доклад относно кметовете по чл.3, ал.8  и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси на Постоянна комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при Общински съвет Монтана, като комисия  по чл.12, ал.1  НУРИПДУКИ

 

Доклад относно общинските съветници по чл.3, ал.8  и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси на Постоянна комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при Общински съвет Монтана, като комисия  по чл.12, ал.1  НУРИПДУКИ

 

Декларации – общинска администрация Монтана

 1. Иванка Генинска
 2. Валя Петрова
 3. Калин Каменов
 4. Лъчезар Григоров
 5. Полина Цветанова
 6. Даря Владимирова
 7. Ваня Арсенова
 8. Бориска Иванова
 9. Александрина Теодорова
 10. Сашко Попов
 11. Милена Петрова
 12. Милена Николова
 13. Мариана Михайлова
 14. Паоло Ангелов – по чл.35, ал.1, т.1
 15. Паоло Ангелов – по чл.35, ал.1, т.2
 16. Замфира Кръстева – по чл.35, ал.1, т.1
 17. Замфира Кръстева – по чл.35, ал.1, т.2
 18. Иванела Иванова – по чл.35, ал.1, т.1
 19. Иванела Иванова – по чл.35 ал.1 т.2
 20. Диана Братанова
 21. Стоян Божинов – по чл. 35, ал.1, т.1
 22. Стоян Божинов – по чл. 35, ал.1, т.2

 

Декларации – директори на общински предприятия и социални заведения

 

Декларации – кметове на села в Община Монтана

 1. Алексей Александров
 2. Борис Цветков
 3. Валентин Колов
 4. Венчо Латинов
 5. Веселка Димитрова
 6. Георги Цеков
 7. Григор Григоров
 8. Димитър Стоянов
 9. Емилия Йорданова
 10. Ивайло Иванов
 11. Илияна Трайкова
 12. Йордан Йорданов
 13. Лидия Митрофанова
 14. Личко Цолов
 15. Лъчезар Асенов
 16. Любомир Ангелов
 17. Огнян Митов
 18. Петър Петров
 19. Пламен Иванов
 20. Сергей Ангелов

 

Мандат 2019-2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ – кметове

Регистър на декларациите по чл. 35, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ – общински съветници

 

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове

Борис Цветков

Валентин Колов

Георги Цеков

Димитър Стоянов

Емилия Йорданова

Йордан Йорданов

Лъчезар Асенов

Огнян Митов

Петър Петров

Пламен Иванов

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...