Безплатна смяна на стари печки

Старото битовото отопление на дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха, то уврежда здравето и природата ни!

Община Монтана спечели и стартира изпълнението на Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Каним всички граждани и юридически лица, собственици/съсобственици на самостоятелни обекти (жилища), находящи се в жилищни сгради на територията на град Монтана (с изключение на имоти попадащи в обсега на Програма LIFE) и желаещи безвъзмездно да подменят старите си отоплителни уреди на твърдо гориво с нови с екологичен дизайн, да се включат в настоящото проучване чрез попълване и подаване на формуляр Въпросник/Предварително заявление за участие.
Възползвайте се от възможността:

  • Да получите безвъзмездно нов високоефективен и екологиченуред за отопление.
  • Да намалите сметките си за отопление.
  • Да повишите комфорта си на обитаване.
  • Да подобрите качеството на въздуха в района, къдетоживеете, защото мръсния въздух причинява сериозниздравословни проблеми.

 

Лицата подали попълнен Възпосник/Предварително заявление за участие ще бъдат включени в график за посещение и обследване на място, с цел определяне на параметрите на помяна на отоплителните уреди.
Проучването ще се проведе в периода 15.07.2020 г. до 15.09.2020 г.

Формулярът Въпросник/Предварително заявление за участие, заедно с разяснения за попълването му, може да бъде намерен:

  • В административната сграда на Община Монтана, където може дабъде попълнен, подписан и предаден.
  • На интернет страницата на Община Монтана, от където може да бъде изтеглен, попълнен, подписан и предаден в административната сграда на Община Монтана.
  • На интернет страницата на Община Монтана, от където може да бъде изтеглен, попълнен, подписан и сканиран и изпратен на електронен адрес airmontana2020@gmail.com.

 

 

Покана за участие 

Формуляри за сваляне:

Въпросник/Предварително заявление за участие за физически лица

Въпросник/Предварително заявление за участие за юридически лица

 

Онлайн формуляри: 

Въпросник / Предварително заявление за участие (за участници физически лица)

Въпросник / Предварително заявление за участие (за участници юридически лица)

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...