Развитие на дребно мащабна инфраструктура за спорт и отдих в трансграничния регион Монтана и Пирот

Начало

Този проект е насочен към изграждането на дребното спортна инфраструктура за младите хора и създаване на на ефективно и дълготрайно сътрудничество между спортните клубове в трансграничния регион. Неговата основна цел е да направим децата по ориентирани към спорта, чрез предоставяне на по-добри условия за спортуване и обучение. Доказано е, че в днешно време децата живеят заседнал начин на живот и нямат много дейности на открито. Това е причинено от: липсата на добри и вдъхновяващи спортни съоръжения за обществено ползване, липса на финансови ресурси за участие в частни спортни клубове, зает живот на родителите, които обикновено нямат време да се включат децата в семейни дейности на открито; компютри “и TV влияние, и т.н. Ние вярваме, че децата трябва да бъдат привлечени към спорта още от първите си години на физическото развитие и да им се предоставят модерни съоръжения за обучение и спортуване .Насочеността на проекта е създаването на многофункционална и добре планираната инфраструктура и възможността за обмен на опит в областите, в които са добри спортни клубове на двете общини. По време на изпълнението на проекта ние ще популяризира природосъобразиня начина на живот и спортни дейности на открито и сме сигурни, че ще има много деца, които ще се включат в това. Това ще бъде въпрос на много добра организация и мотивация, за да се привлекат децата и родителите да използват съоръжения, интензивно и за дълго време, но като добър “собственик”.