[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Пета национална среща
На 06 и 07 октомври 2011 г. община Русе бе домакин на Петата Национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
Организатори на срещата бяха Националния съвет по наркотични вещества и Националния център по наркомании, с участието на представители на 28-те  Общински съвети по наркотични вещества /ОСНВ/ и Превантивно-информационните центрове /ПИЦ/ към тях.
Участниците бяха приветствани от кмета на гр. Русе, инж. Божидар Йотов и зам. министъра на здравеопазването г-жа Гергана Павлова.
На срещата бяха представени и дискутирани: промените в нормативната уредба в областта на наркотиците, ситуацията с новите психоактивни вещества в Европейския съюз, резултатите от проведените в страната обучения по Проект BG 0011 “Слушай детето”, дейностите и програмите за работа с деца и родители и новите подходи и дейности в областта на превенцията. ОСНВ Русе, ПИЦ Варна и ПИЦ по ПН София представиха своя опит  и общинска политика за превенция на наркоманиите.