[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

В помощ на учителя

Уважаеми колеги,

В последните години употребата на наркотици и алкохол набира скорост и застрашава цялото общество. За жалост този проблем засяга не само хората, които употребяват психоактивни вещества, но и техните семейства, близки, социалната им среда.
Най – често първият сблъсък с веществата се случва в училищна възраст, когато младите хора имат нуждата да експериментират, да бъдат забелязани, подкрепяни и насърчавани. В този период те лесно намират наркотиците, смятайки че от тях ще получат това, което им липсва. Именно поради тази причина вие наравно с родителите носите отговорност и можете да бъдете полезни за предодвратяването и ограничаването на последиците, породени от употребата на наркотици или алкохол.
Следващите редове могат да ви помогнат в това да бъдете информирани, подготвени и запознати с основните сигнали, които биха могли да изразяват проблемна употреба на психоактивни вещества.Признаци за наличието на употреба на психоактивни вещества

Преди да направите хипотеза, че някой от вашите ученици употребява наркотици, имайте предвид, че част от признаците за употреба на психоактивни вещества са атипични и могат да се наблюдават при навлизане в юношеството или при травмиращо преживяване. Поради това е добре да разглеждате признаците за употреба винаги в определен контекст, така ще намалите риска от некоректна интерпретация.

Социална маргиналност
• Промяна в ценностите и принципите, валидни за обществото
• Липса на структурирано свободно време (спорт, хоби)
• Трудности със социалната интеграция, принадлежност към маргинални групи, начин на живот извън закона

Поведение
• Пасивност, апатия, затвореност в себе си
• Променливо настроение,свръхактивност, свръхвъзбудимост, нервност, еуфория, раздразнимост
• Измислици, манипулации, предизвикателно поведение, заплахи
• Загуба на чувството за време, разсеяност, бягство от часовете, липса на организираност
• Объркване, противоречия, разминаване между думи и действия
• Намаляване на постиженията в училище
• Отслабване на вниманието и концентрацията
• Чести конфликти с представителите на училищните власти
• Липса на интерес, отвращение, изоставяне на учебните задължения

Отношения с връстници
• Смяна на приятелския кръг (компанията), чести телефонни обаждания със загадъчно съдържание
• Избягване на контакти с учители и ръководството на училището
• Липса на комуникация със съучениците
• Враждебно, отбягващо, затворено или загадъчно поведение
• Наличие на финансови взаимоотношения с връстниците

Типични знаци
• Наличие на вещества у ученика
• Наличие на „прибори” за консумиране: обгорена лъжица, спринцовка, фолио, капки за нос и за очи
• Следи от убождания по ръце, крака, бедра
• Много свити или разширени зеници, зачервени очи


Препоръки

Подкрепете съмненията си с факти
• Интересувайте се с какво се занимава пораждащият съмнения, каква е неговата среда в училище, какво прави по време на междучасията
• Обърнете внимание на промените в поведението
• Обърнете внимание (говорете с класния ръководител, останалите учители) колко време ученикът прекарва в училище

Самообразовайте се
• Търсете обективна информация за психоактивните вещества, за да бъдете подготвени за евентуален разговор
• Посещавайте професионални сайтове и форуми за наркотиците. Не всяка информация в интернет е достоверна и обективна
• Не забравяйте, че обвинението ограничава или прекъсва комуникацията
• Не ставайте експерти по наркотиците, но знайте достатъчно

Търсете диалог
• Не използвайте обвинения и упреци
• Бъдете подкрепящи и разбиращи, но поставяйте ясни граници и правила
• Бъдете информирани относно психоактивните вещества
• Подкрепяйте думите си с аргументи и факти

Превенция
• Погрижете се за обучението в превенция на останалите ученици
• Поканете институция, която се занимава с психоактивните вещества да изнесе лекция в училището ви, участвайте с учениците в събития, посветени на здравословния живот или организирайте такива
• Организирайте съвместно работата си с училищния психолог

Как да реагираме?

Консултиране с училищния психолог
• Споделете предположенията си и ги подкрепете с факти
• Обмислете възможните варианти за действие, съобразени с личностовите особености на ученика

Разговор с евентуално употребяващия
• Спокоен и необвиняващ разговор, подкрепен с факти
• Поставяне на ясни граници и правила
• Предупреждение за известяване на родителите
• Заявяване на готовността за помощ и подкрепа при нужда

Информиране на родителите
• Препоръчително е срещата за информиране на родителите да се проведе на място в училището, а не по телефона
• Информацията се поднася по деликатен и добронамерен начин
• Излагат се забелязани факти и аргументи в подкрепа на предположението
• Добре е да се заяви готовността за подкрепа и помощ и да се организират действия в една и съща посока