[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
На 12 и 13 май 2011 г. в хотел „Иберостар“, к.к. „Златни пясъци“ Общинския съвет по наркотични вещества, гр. Монтана взе участие в  ХVІІІ кметска конференция на организацията „Европейски градове срещу наркотиците“ (ЕCAD).
Домакин на конференцията беше Община Варна.

ЕCAD обединява 262 общини от 31 държави с мисията си за формирането и поддържането на политики и програми срещу злоупотребата с психоактивни вещества, основавайки се на принципите, заложени в Конвенциите на ООН за борба с наркотиците. Централата на ЕCAD е в гр. Стокхолм, Швеция.
Община Монтана е членка на ECAD от 2009 година.
Годишните кметски конференции са най-висшият форум на ЕCAD за взимане на решения и формиране на политики в областта на намаляване предлагането и търсенето на психоактивни вещества.
В пленарните сесии на двудневната ХVІІІ конференция на ЕCAD в хотел „Иберостар“ участие  взеха над 150 участници и 50 гости от 17 държави и 43 европейски общини.
Участниците  представиха  новите тенденции и политики, свързани с превенцията и употребата на дроги в страните от Европа.
Общински съвет по наркотични вещества - гр. Монтана