[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Избери своя път

На 18 септември 2011 г., от 10.00  до 18:00 ч. на площад „Жеравица“ в Монтана с подкрепата на Общината сдружение „Отворена Младеж“ в партньорство с РЗИ Монтана ще проведе акция – част от кампания „Избери своя път“.

Тя има за цел да информира младите хора в общината как могат да подобрят качеството на живота си и атмосферата в местната общност чрез организиране на превантивни доброволчески инициативи, насочени към намаляване на злоупотребата с алкохол, употребата на наркотици, рисковете при шофиране и рисковете от заразяване със СПИН. Ще бъде представен и нагледен пример за такава обществено полезна дейност, ориентирана към намаляване на злоупотребата с алкохол и рисковото шофиране. В рамките на тази дейност участниците ще могат безплатно да използват:
  • алкосимулатор, който ще показва резултат от симулирано шофиране в трезво състояние и в състояние със съдържание на алкохол в кръвта;
  • алкоочила, които симулират възприятията на човек употребил различно количество алкохол (например между 0.7 и 1 промил; между 1.2 и 1.5 промила; и между 1.7 и 2 промила).

В рамките на кампанията, за първи път в България, гражданите ще могат да преживеят компютърно-симулирана ситуация на катастрофа, наречена „Фатални размисли“, вследствие употребата на алкохол. „Фатални размисли“ генерира персонализирана мултимедийна презентация под формата на новина с участието на група от участници, на които се правят цифрови снимки и им се дават роли в катастрофа с моторно превозно средство. Симулацията създава „топ“ новина, която описва инцидент вследствие на злоупотреба с алкохол и поставя участниците в центъра на ситуацията. Резултатът ангажира аудиторията в дискусия за реалните последствия от злоупотребата с алкохол.

Кампания „Избери своя път“ се провежда като част от проект „Бъди доброволец! … чрез пътна безопасност“ на сдружение „Отворена Младеж“, който е единственият одобрен проект за България в рамките на инициативата на Европейския съюз  „Европейската година на доброволчеството 2011“.
     
Общински съвет по наркотични вещества - гр. Монтана