Монтана на 6-то място в страната по замърсен въздух

02.05.2018

Заместник-кметът Диман Георгиев : „Ще финансираме домакинствата за въвеждане на екологични системи на отопление”

Община Монтана е сред първите седем  общини, които кандидатстват за средства от първия транш на  оперативна програма „Околна среда”.   До 2023 година ще бъдат разпределени общо 130 милиона лева за финансиране на мерки за подобряване качеството на въздуха в градовете на страната. Първият транш за седемте  общини е 65 милиона лева. Информацията бе съобщена от зам.-кметът на община Монтана Диман Георгиев  на пресконференция по проект „Разработване на комплексна програма за качеството на атмосферния въздух.

Договорът за изпълнението на този проект между община Монтана и Министерството на околната среда и водите е сключен през юни 2017 година, а срокът му изтича в края на 2018 година.

 Изпълнител на програмата е обединение  „Монтана – програма КАВ 2017”. От името на дружеството Яна Кирилова съобщи, че досега е извършена комплексна оценка на качеството на атмосферния въздух.  Данните сочат,  че в община Монтана има превишаване на действащите норми за фини прахови частици и поли ароматни въглеводороди. Анализираният период е  последните пет години. Резултатите показват, че през  зимните месеци вредните вещества във въздуха  са двойно и тройно превишени.  Основен причинител на замърсяването е битовото горене или отоплението с твърдо гориво.

Монтана е на 6-то място по замърсен въздух от наблюдаваните 15 станции в България.

Изпълнителят е финансирал и провеждане на социологическо проучване, за да обобщи обществените нагласи за качеството на атмосферния въздух.

70,4% от респондентите смятат, че има проблеми и при това  сериозни със замърсяване на въздуха. Според повече от половината половината от общо 500 анкетирани прашните шосета и улици, нерегламентираното горене на отпадъци в някои райони и отоплението на дърва и въглища са основен  източник на замърсяване в Монтана.

Половината от запитаните са посочили  следните мерки за подобряване на качеството на въздуха:

  1. По-често миене на улиците през цялата година;
  2. Преустановяване изгаряне на отпадъчни материали за отопление;
  3. Обработка на улиците през зимата да не се извършва с пясък.

Над половината от анкетираните смятат, че всички – държавата, общината и гражданите носят отговорност за предприемане на мерки за устойчиво подобряване на качеството на въздуха.

След  представянето на данните от оценката и социологическото проучване  заместник-кметът Диман Георгиев конкретизира за какво точно ще се използват средствата при одобрен проект по оперативна програма Околна среда. Безвъзмездната помощ основно е насочена към домакинства като  ще се финансира преди всичко подмяна на отоплителните инсталации –  климатични, газови и пелетни.  Вече се разработва системата за подбор на домакинствата. Освен това  община Монтана кандидатства с проект и за закупуване мониторингова станция за контрол на въздуха.

Заместник-кметът Диман Георгиев:

Яна Кирилова, обединение  „Монтана – програма КАВ 2017”:

Съобщение за пресконференцията по проектаЛинк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...