Община Монтана ще изпълнява нов проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

13.04.2018

На 05.04.2018 г. Кметът на Община Монтана г-н Златко Живков и Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в община Монтана“.

Стойността на договора е 6,155 млн. лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,398 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Монтана. Проектът ще допринесе и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – висококачествен компост.

По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация с капацитет 6 150 тона годишно. Инсталацията ще бъде разположена в съседство на регионалното депо за отпадъци в Монтана и ще обслужва жителите на община Монтана.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...