Община Монтана обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

22.03.2018

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и включва представители на млади хора на възраст до 18 години от всяка административна област и на деца от уязвими групи. Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Пълният текст на обявата, образците на документите за кандидатстване, както и процедурата за избор на членовете на Съвета на децата са публикувани в раздел Обяви на официалния сайт на Община Монтана.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...