Мерките за по-чист въздух в Монтана ще са готови до края на 2018 година

22.12.2017

Обединение „Монтана – Програма КАВ 2017“ ще разработи комплексна програма за намаляване на съдържанието на фини прахови частици и полициклични агрегатни въглеводороди в атмосферния въздух. За това се договориха днес кметът на община Монтана Златко Живков и Яна Кирилова – представител на обединението.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като предоставената безвъзмездна помощ е на стойност 182 хиляди 672 лева. Стратегическата цел е да бъде осигурена здравословна среда за живот и висока степен на защита на околната среда. Ще бъде събрана информация от измерванията на инспекцията по околната среда и ще се направят допълнителни изследвания на чистотата на въздуха в Монтана. Планирано е социологическо проучване и комплексна оценка, включваща показателите за качеството на въздуха, основните замърсители и влиянието на климатичните и метеорологични фактори.

Още за проекта от кмета на община Монтана Златко Живков:Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...