Община Монтана открива процедура за набиране на предложения, насърчаващи местните инициативи

13.10.2017

Община Монтана открива процедура за набиране на предложения, насърчаващи местните инициативи. Те ще бъдат финансирани със средства от специално създаден фонд. Правилникът за организацията на дейността и управлението на фонда са одобрени с Решение на Общински съвет – Монтана. Поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Монтана.

Средствата, осигурени от община Монтана, са в размер на 10 000 лв., а 8 000 лв. отпуска Платформа АГОРА.

Община Монтана съвместно със сдружението Платформа АГОРА изпълнява проект „Активни граждански общности за развитие и алтернатива“, подкрепен от фондация „Америка за България“. Целта на проекта е да разработи, приложи и широко популяризира механизъм за стимулиране на гражданската активност и участието на общността в решаването на местни проблеми и в подкрепа на обществени каузи. Програмата подкрепя решаването на изведените по време на граждански дискусии  местни проблеми, с активното участие на хората от общността. Целта е да се разработи и утвърди устойчив модел за работа на общностите на базата на активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен  към читалища, неправителствени организации и неформални групи. Това са неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища/ЗНЧ/ местни културни институти и неформални граждански групи, осъществяващи дейността си  на територията на Община Монтана.

Насоки и критерии

„Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ – Монтана
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...