ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

15.08.2017

Община Монтана подписа договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици” №BG16RFOP001-1.026-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда подобряване качеството на градската среда и комфорта на обитаване в град Монтана, разширяване на екологичния комфорт в града, подобряване на парковите пространства и развитие на зоните за отдих.

Проектът на община Монтана е на стойност 6 289 510.63 лева, а продължителността му е 29 месеца от 21.11.2016г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90.84% от стойността на договора – съответно 5 713 510.63 лв. Собственото участие на община Монтана е 9.16% от стойността на договора – съответно 576 000.00 лева.

По проекта ще се ползва мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг”, като дългосрочен кредит на стойност 1 470 371 лв.

Във връзка с това Община Монтана обявява публично обсъждане на 13.09.2017 г. в зала „Стефан Стамболов” в общината от 11.00 ч.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...