ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 26.07.2017г. в зала „Стефан Стамболов” в общината от 11.00 ч.

12.07.2017

Община Монтана подписа четири договора с МРРБ по програма за транс-гранично сътрудничество между България и Сърбия:

  • „Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти” № РД-02-29-260/22.11.2016г. по Трансграничната програма ТГС „България – Сърбия” 1.21.320, където водещ партньор за изпълнение на дейностите е Община Монтана. Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда създаването на по-добри условия за активен и здравословен живот на младите хора в граничния регион чрез изграждането на трениворъчен стадион с изкуствена настилка в Община Монтана и цялостен ремонт на стадиона в Община Враня, Република Сърбия. Проектът е на стойност 1 172 248лева, съответно за община Монтана- 646 375лв. и 525 873лв.за община Враня. Продължителността му е 24 месеца, считано от 22.11.2016г. от подписването на споразумението между оправляващия орган и община Монтана като бенефициент и ще приключи на 22.11.2018г.

По проекта  е необходимо мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг” в размер на 244 177 лв., като дългосрочен кредит.

  • Превенция на демографския срив в транс-граничен регион България – Сърбия № РД – 02-29-271/22.11.2016г. по „ Програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия” 1.21.288. Той е безвъзмездно финансиран от програмата и предвижда дейности в подкрепа развитието на привлекателна среда за израстване на младите хора в трансграничния регион, достъп до съвременни образователни услуги в сферата на здравеопазването, както и подобряване и модернизиране на базата в лечебните заведения в региона. Проектът е на стойност 388 290 лева, а продължителността му е 18 месеца, считано от 22.11.2016г. от подписването на споразумението между оправляващия орган и община Монтана като бенефициент и ще приключи на 22.05.2018г.

По проекта  е необходимо мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг” в размер на 157 774 лв., като дългосрочен кредит.

  • Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион България – Сърбия № РД – 02-29-274/1/22.11.2016г. по „ Програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия” 1.11.124. Той е безвъзмездно финансиран от програмата и е свързан със засилване на туристическата привлекателност чрез дейности за опазване, съхранение – възстановяване и експониране на раннохристиянската базилика, Кастра ад Монтенезиум. Проектът е на стойност 566 066 лева, като 197 031 лв. от тях са собствено участие. Продължителността му е  24 месеца, считано от  22. 11. 2016г. от подписването на споразумението между оправляващия орган и община Монтана като бенефициент и ще приключи на 22.11.2018 г.

По проекта  е необходимо мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг” в размер на 202 754 лв., като дългосрочен кредит.

  • Подобряване на нематериалното културно наследство в трансграничен регион, № СB007.1.11.118 , № РД – 02-29-266/ 22.11.2016 г. по ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия) Той е безвъзмездно финансиран от програмата и е свързан със засилване на културния обмен в трансграничен регион. Проектът е на стойност 593 436 лева, а продължителността му е 18 месеца, считано от 22.11.2016г. от подписването на споразумението между оправляващия орган и община Монтана като бенефициент и ще приключи на 22.05.2018 г.

По проекта  е необходимо мостово /оборотно/ финансиране от фонд „ Флаг” в размер на 349 639 лв., като дългосрочен кредит.

 

Предлагаме тези средства да бъдат ползвани от фонд „ФЛАГ”, като дългосрочен кредит за 24 месеца  на обща стойност 951 344 лв.

 

Във връзка с тези проекти Община Монтана обявява публично обсъждане на 26.07.2017г. в зала „Стефан Стамболов” в общината от 11.00 ч.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...