ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

16.06.2017

Община Монтана e подписала договор с МТСП –  „Независим живот № BG05M9OP001-2.002-0174- C02 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на социални и интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване  и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

Проектът на община Монтана е настойност  871 948.00 лв. и срок на изпълнение на договора  от 01.01.2016г. до 01.10.2017г.

По проекта  ще се ползва мостово /оборотно/ финансиране от фонд     „ Флаг”, като дългосрочен кредит

Във връзка с него Община Монтана обявява публично обсъждане на 23.06.2017г. в Младежки Дом от 11.30 ч.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...