ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

Община Монтана подписа договор с МТСП за   „Инвестиция в бъдещето”.№ BG05M9OP001-2.004-0020-C01 по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Той е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск.

Проектът на община Монтана е настойност 588 566.00 лева, а продължителносттаму е 29 месеца от 01.08.2016г.

По проекта  ще се ползва мостово /оборотно/ финансиране от фонд     „ Флаг”, като дългосрочен кредит.

Във връзка с него Община Монтана обявява публично обсъждане на 23.06.2017г. в Младежки Дом от 11.30 ч.Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...