ОБЩИНА МОНТАНА ОТНОВО ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

24.10.2019

На 23.10.2019 г. ВрИД Кмет на Община Монтана г-н Тихомир Антонов /съгл. Заповед №2150/22.09.2019г./ подписа договор за получаване на субсидия в размер на       11 811 лева от средствата на Агенцията за хората с увреждания на основание оценка по Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване /Методика/ по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).  

Финансовите средства, които ще получи Община Монтана са за реализиране на проект №12-НПЗХУ/23.10.2019г. „Изграждане на достъп – рампа и закупуване на приспособления за лица с увреждания с работни места в сградата на ЦДГ №4 „Калинка“, гр. Монтана“.

Общата стойност на проекта е 11 811 лв., а дейностите трябва да приключат до три месеца.

По проекта се предвижда изграждане на достъп – рампа в двора на детското заведение, дооборудване на санитарно помещение и закупуване на приспособления на 3 (три) лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, работещи в Целодневна детска градина №4 „Калинка“  – гр. Монтана, община Монтана, област Монтана.

Съгласно Методиката за провеждане на конкурси за финансиране от Агенцията за хората с увреждания, ползватели на резултатите от изпълнението на проекта на Община Монтана по Компонент 1 – финансиране на достъп до работни места и Компонент 2 – финансиране на приспособяване на съществуващи работни места, ще бъдат три лица с трайни увреждания на длъжност – “помощник-възпитател” и „старши учители“, работещи вече при работодателя.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта ще са: осигурен архитектурен достъп до сградата за лице с увреждане на опорно-двигателния апарат, в т.ч. и адаптиране на близкото до работното място санитарно помещение и приспособени три съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст на длъжности: помощник-възпитател и двама старши учители в група, чрез закупуването на подходящи за трудовите им дейности приспособления.

Поредният одобрен проект на Община Монтана ще създаде условия за социално включване, за пълноценна социална интеграция и повишаване качеството на живот на лица с трайни увреждания, както и осигуряване на равни възможности за трайна трудова заетост, успешна трудова реализация и професионална интеграция на лица с увреждане в обичайна работна среда.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...