Община Монтана излезе със 100% ръст на капиталовите разходи от финансовата 2018 година

25.02.2019

Двойно увеличение на средствата за изпълнение на капиталовата програма през 2018 година отчете гл.финансист на община Монтана Силвия Василева. Днес на обществено обсъждане бе представен отчетът на администрацията за изминалата финансова година.

Общо бюджетните приходи възлизат на 45 милиона 488  хиляди лева. от тях държавните са  25 милиона 442 хиляди,  а  местните –  20 милиона 046 хиляди лева. Изпълнението на приходите от държавен характер е 99, 6 %, а на тези от местен – 79%.

Капиталовите разходи от 2,5 милиона лева през 2017, през 2018 са 5,4 милиона лева. Това са инвестициите в текущи и основни ремонти на пътища, улици, тротоари, обществени сгради, църкви, паркинги, детски площадки, укрепителни съоръжения,  както и закупуване на дълготрайни материални активи и др.

И тази година близо половин милион лева от общинския бюджет са  изразходвани за  изработване на иконостас, за иконопис” и за озеленяване на пространството пред храм „Свети Дух. В изграждането му община Монтана инвестира над 3,1 милиона лева през последните 10 години.

За  2018 е важно да се отбележат и публично-частните партньорства на общината.  Чрез фонда за подпомагане на местни инициативи са реализирани 6 проекта, а други 6 са в процес на изпълнение.

Освен тях по инициатива на кмета на Монтана Златко Живков бяха отворени три  дарителски кампании. Средствата са предназначени за интериорното довършване на  храм Свети Дух, за отваряне на трети железопътен прелез в рамките на града и за възстановяване на скулптурата на Диана. 

Още 12,2 милиона лева са усвоени чрез 19-те проекта по оперативни програми на Европейския съюз. Най-голяма част от средствата са по „Региони в растеж” – 8,3 милиона лева. С тях бяха обновени парковете и сгради от образователната инфраструктура.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...