Община монтана изпълнява проект „функциониране на областен информационен център – монтана” 2019 -2021 г.

20.02.2019

В периода 01.01.2019 – 31.12.2021 г. Община Монтана ще изпълнява Проект № BG05SFOP001-4.004-0009-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана” по процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование „Осигуряване  функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г“, с което се запазва и продължава дейността на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана). Проектът е на обща стойност 282 800 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП), от който 85 % европейско финансиране и 15 % национално.

Подробна информация
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...