Започва обсъждането на проектобюджета на община Монтана

15.01.2019

Проектобюджет на община Монтана бе представен на публично обсъждане със стартова рамка от 43 милиона и 700 хиляди лева  приходи и разходи. Това е най-големият бюджет през последните 20 години и за пръв път ще бъде внесен през януари за приемане от Общинския съвет, уточни кметът Златко Живков. Заседанието, на което ще се гласува предложението е насрочено за 24 януари. Преди това проектът ще бъде представен пред всичките второстепенни разпоредители на общината в сферите на образованието, здравеопазването, културата, спорта, социалните и комунални дейности.

Още близо 11 милиона лева се предвижда да бъдат усвоени през годината чрез проекти, финансирани по оперативни програми на Европейския съюз. Най-големите от тях са свързани с подобряването на околната среда. През 2019 ще започне изграждане на компостираща инсталация. Инвестицията е за 4 милиона 765 хиляди лева. Други два проекта са насочени към подобряване на качеството на атмосферния въздух като по тях се очаква пряко финансиране на домакинствата за преминаване на екологични източници на отопление.

Общината  ще изпълнява още проекти по Швейцарската програма за сътрудничество и по евро програмите „Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, Храни и материално подпомагане”, „Региони в растеж” и „Трансгранично сътрудничество”.  Чрез тях ще се финансират различни дейности в социалната и културната сфера, както и за интеграцията на ромите.

Няколко са новите моменти в изразходването на общинските средства. За пръв път в проектобюджета на община Монтана се предвиждат 30 хиляди лева за еднократни помощи при раждане на дете. Средствата ще се отпускат по ред и начин, определен с наредба на Общинския съвет.  Ще бъде създаден фонд, със стартов капитал от 10 хиляди лева за подпомагане на млади хора/ до 35-години/ при започване на бизнес. Грантът  ще бъде до 3 000 лева. Други 6 хиляди лева са отделени за издръжката на Бизнес инкубатора в града.

Още 10 хиляди лева са планирани за отпускане на стипендии на студенти по медицина и педагогика при условие, че се върнат след завършването си на работа в Монтана.

Кметствата в селата ще получават 30 % от приходите от продажби или отдаване под наем на имоти.

И през 2019-та общината ще поеме издръжката на клуба на пенсионера и на храм „Свети свети Кирил и Методий”. Към тях е добавена и издръжка за новия храм ”Свети Дух”, който официално трябва да бъде открит на празника на града. Планирани са средства за  жители на Монтана над 70 годишна възраст за пътуване с градски обществен транспорт, както и за отпускане на еднократна помощ до 400 лева за хора с тежко материално положение и неотложни разходи.

Трите списъка за капиталови разходи, финансирани от различни източници, за закупуване на дълготрайни активи, програмни продукти, основни ремонти и обекти за изграждане са  на обща стойност 4 милиона и 25 хиляди лева.

В тях влиза инвестицията за храм „Свети Дух” в размер на 490 хиляди лева, основен ремонт а улиците „Индустриална”, „Неофит Рилски”, „Стоян Марков” и „Извора”.

Със средства от общинския бюджет ще бъде закупена апаратура за хирургичното отделение, реанимацията  и направен ремонт на операционния блок на ортопедията в монтанската болница.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...