Информация за постигнатите резултати при изпълнението на програмата „Interreg V-A България-Румъния“

21.12.2018
  1. Равносметка на Програмата Интеррег V-A Румъния-България в края на годината – от план до постижения

Програмата Интеррег V-A Румъния-България е в четвъртата си година на изпълнение, като целта е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти. До момента са сключени 155 съвместни проекта в размер на 227 млн. евро, които допринасят за развитието на граничната зона между двете страни и от които 25% вече са завършени.

Проектите, които се изпълняват на границата между Румъния и България, дълга 610 км, 470 км от които представляват естествената граница между държавите – река Дунав, потвърждават, че регионът е динамичен, а европейските средства са важен източник за решаване на общите проблеми. Такива партньорства, създадени в рамките на програмата, ефективно допринасят за намиране на общи решения на общите предизвикателства, спомагайки за създаването на гранични и междукултурни мостове чрез повишаване на обществената осведоменост относно предимствата на трансграничното сътрудничество.

В цифри, равносметката на изпълнението на програмата е следната:

– Първата програма в Румъния, която изпрати към Европейската комисия искане за плащане за 1,2 милиона евро през декември 2016;

– 199 одобрени проекта от 855 представени проекта, на стойност около 322 милиона евро;

– 155 договорени проекта, на стойност около 227 милиона евро;

– 116 проекта в изпълнение, на стойност около 200 милиона евро;

– 38 приключени проекта, на стойност около 27 милиона евро.

 

  1. Нов гранично-пропускателен пункт бе открит в трансграничната зона Румъния-България

 На 17 декември 2018 г. в гр. Добромир, окръг Констанца, в присъствието на представителите на граничната полиция от Румъния и България, на ръководството на Бреговата охрана и Областната дирекция на Гранична полиция Русе, на представителите на местната власт в Румъния и България, както и служителите на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България, официално беше открит граничният пункт Добромир (Румъния) – Крушари (България).

Новият граничен пункт, който се присъединява към 10-те гранични пункта, отворени за международен трафик на хора и стоки на границата между Румъния и България, е реализиран в рамките на проект „Добромир – Крушари трансграничен път“, код MIS ETC: 588, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Функционирането на този граничен пункт в международен режим представлява една благоприятна мярка за по-лесен достъп до транспортната инфраструктура в граничната зона, както и за се улесняването на движението на стоки и хора.
Граничният пункт функционира под управлението на Бреговата охрана и е отворен за автомобилен трафик до общо тегло от 3,5 тона, като работното време ще бъде от 08:00 до 20:00 часа. Чрез този граничен пункт не се разрешава транспортирането на опасни материали, живи животни и продукти, обект на фитосанитарен контрол.
Напомняме, че от 3 октомври 2017 година функционира и граничният пункт Липница-Кайнарджа, реализиран в рамките на проекта „Липница-Кайнарджа трансграничен път“, код MIS ETC: 579, също финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Както и граничният пункт Добромир-Крушари, и този пункт функционира под управлението на Бреговата охрана и е отворен за международен транспорт на пътници и товари, за превозни средства с общо тегло до 3,5 тона, с работно време от 08:00 до 20:00 часа.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...