Община Монтана организира информационен ден

26.11.2018

Община Монтана – Бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“ на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, кани всички заинтересовани да присъстват на информационен ден  в изпълнение на Дейност 6 „Разпространение на постигнатите резултати”.

По време на събитието ще бъдат представени основните резултати от досегашните дейности, аналитичен доклад за установяване на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството, както и набелязаните иновативни мерки за насърчаване на предприемачеството и развитието на малък и среден бизнес на местно ниво.

Информационният ден ще се проведе на 29.11.2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински младежки дом – Монтана.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...