Комисии

1. ПО ТСУ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА

Председател:

1

Найден Илиев Найденов

Секретар:

2

Галина Петрова Лазарова

Членове:

3

Румяна Георгиева Кирилова

 

4

Георги Петров Иванов

 

5

Евгени Илиев Николов

 

6

Иво Димитров Гигов

 

7

Любомир Тодоров Иванов

 

2. ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Председател:

1

Станимир Владимиров Стоев

Секретар:

2

Иво Димитров Гигов

Членове:

3

Тодор Иванов Тодоров

 

4

Камелия Цветанова Трифонова

 

5

Георги Петров Иванов

 

6

Камелия Борисова Ангелова

 

7

Милена Кирилова Нончева

 

3. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Председател:

1

Бойко Георгиев Димитров

Секретар:

2

Людмил Кирилов Джурджов

Членове:

3

Виктор Валериев Апостолов

 

4

Христо Йорданов Кастрев

 

5

Павел Цочев Цочев

 

6

Юлиан Димитров Александров

 

7

Ивета Георгиева Станкова-Пенкова

 

4. ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председател:

1

Людмил Кирилов Джурджов

Секретар:

2

Павел Цочев Цочев

Членове:

3

Тодор Иванов Тодоров

 

4

Александър Григоров Ангелов

 

5

Юлиан Димитров Александров

 

6

Симеон Василев Власев

 

7

Любомир Тодоров Иванов

 5. ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Председател:

1

Камелия Борисова Ангелова

Секретар:

2

Румяна Георгиева Кирилова

Членове:

3

Галина Петрова Лазарова

 

4

Христо Йорданов Кастрев

 

5

Горан Невелинов Аврамов

 6. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ПРОЕКТИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ

Председател:

1

Виктор Валериев Апостолов

Секретар:

2

Илиана Красимирова Иванова

Членове:

3

Цветанка Миланова Каменова

 

4

Станимир Владимиров Стоев

 

5

Евгени Илиев Николов

 

6

Милен Максимов Николов

 

7

Людмил Тодоров Антов

 

7.  ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКА И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Председател:

1

Милена Кирилова Нончева

Секретар:

2

Маленка Николова Миланова

Членове:

3

Ангел Иванов Петров

 

4

Найден Илиев Найденов

 

5

Илиана Красимирова Иванова

 

6

Милен Максимов Николов

 

7

Мартин Бориславов Симеонов

 

8. ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА

Председател:

1

Ангел Иванов Петров

Секретар:

2

Горан Невелинов Аврамов

Членове:

3

Иван Петров Петров

 

4

Мартин Бориславов Симеонов

 

5

Георги Петров Иванов

9. ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, БОРБА С КОРУПЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

Председател:

1

Людмил Тодоров Антов

Секретар:

2

Иван Петров Петров

Членове:

3

Александър Григоров Ангелов

 

4

Валери Тимов Георгиев

 

5

Иванка Дончева Делева

 

 10. КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател:

1

Юлиан Димитров Александров

Секретар:

2

Цветанка Миланова Каменова

Членове:

3

Бойко Георгиев Димитров

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО чл. 8 от ЗУПГМЖСВ

Председател:

1

Цветанка Миланова Каменова

Секретар:

2

Тодор Иванов Тодоров

Членове:

3

Симеон Василев Власев

 

4

Маленка Николова Миланова

 

5

Ивета Георгиева Станкова-Пенкова

 

6

Александър Григоров Ангелов

 

7

Мария Иванова Петрова

 

 

 
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...