Съобщения по чл. 33, ал. 4 от ЗПУКИ

1. С решение № 85/12.07.2012 год. на КПУКИ, влязло в законна сила на 26.02.2014 год., потвърдено с Решение № 2843/26.02.2014 г., постановено по адм.д. № 12992/2013 г. на ВАС, е установен конфликт на интереси по отношение на Любомир Тодоров Иванов – общински съветник в Общински съвет Монтана за мандат 2007-2011 год.

Решението е публикувано на интернет страницата на КПУКИ – www.cpaci.bg       

 2. С решение № 185/19.02.2013 год. на КПУКИ, влязло в законна сила на 20.05.2014 год., е установен конфликт на интереси по отношение на д-р Мирослав Богданов Миронов в качеството му на управител на „Общински медицински център Монтана” ЕООД

Решението е публикувано на интернет страницата на КПУКИ – www.cpaci.bg       

 3. С решение № 4/31.08.2011 год. на КПУКИ, влязло в законна сила на 23.04.2013 год., е установен конфликт на интереси по отношение на Румен Ангелов Ангелов в качеството му на Заместник кмет по строителството на Община Монтана

Решението е публикувано на интернет страницата на КПУКИ – www.cpaci.bg       

 Линк

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...