2019

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КМЕТСТВАТА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Декларации – общинска администрация Монтана

 1. Иванка Генинска
 2. Валя Петрова
 3. Калин Каменов
 4. Лъчезар Григоров
 5. Полина Цветанова
 6. Даря Владимирова
 7. Ваня Арсенова
 8. Бориска Иванова
 9. Александрина Теодорова
 10. Сашко Попов
 11. Нели Димитрова-1
 12. Нели Димитрова-2
 13. Милена Петрова
 14. Милена Николова
 15. Мая Иванова-1
 16. Мая Иванова-2
 17. Мариана Михайлова
 18. Красимир Иванов
 19. Йорданка Каменова

 

Декларации – директори на общински предприятия и социални заведения

 1. Калин Михайлов-1
 2. Калин Михайлов-2

 

Декларации – кметове на села в Община Монтана

 1. Алексей Александров
 2. Борис Цветков
 3. Валентин Колов
 4. Венчо Латинов
 5. Веселка Димитрова
 6. Георги Цеков
 7. Григор Григоров
 8. Димитър Стоянов
 9. Емилия Йорданова
 10. Ивайло Иванов
 11. Илияна Трайкова
 12. Йордан Йорданов
 13. Лидия Митрофанова
 14. Личко Цолов
 15. Лъчезар Асенов
 16. Любомир Ангелов
 17. Огнян Митов
 18. Петър Петров
 19. Пламен Иванов
 20. Сергей АнгеловАнкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...