2019

 

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите в общинска администрация Монтана

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на второстепенните разпоредители с бюджетни средства

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите в кметствата и кметските наместници

 

Декларации – общинска администрация Монтана

 1. Иванка Генинска
 2. Валя Петрова
 3. Калин Каменов
 4. Калин Михайлов
 5. Лъчезар Григоров
 6. Полина Цветанова

 

Декларации – кметове на села в Община Монтана

 1. Алексей Александров
 2. Борис Цветков
 3. Валентин Колов
 4. Венчо Латинов
 5. Веселка Димитрова
 6. Георги Цеков
 7. Григор Григоров
 8. Димитър Стоянов
 9. Емилия Йорданова
 10. Ивайло Иванов
 11. Илияна Трайкова
 12. Йордан Йорданов
 13. Лидия Митрофанова
 14. Личко Цолов
 15. Лъчезар Асенов
 16. Любомир Ангелов
 17. Огнян Митов
 18. Петър Петров
 19. Пламен Иванов
 20. Сергей АнгеловАнкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...